Veprimtaritë që kanë në fokus aftësitë “TIK” të ndërthurura me aftësitë gjuhësore.

➡️ Vazhdojmë me veprimtaritë që kanë në fokus aftësitë ????️ “TIK” të ndërthurura me aftësitë ???? gjuhësore.

???? Qëllimi i këtij aktiviteti ishte që të zhvillojmë kreativitetin???? dhe aftësitë ????️ digjitale, të lundrojmë në rrjetet sociale.

????‍???? Nxënësit si protagonistë të kësaj nisme zhvilluan në laboratorët ????⌨️????️e shkollës ushtrime praktike, ku krijuan një komunitet ???? online duke ndërvepruar me njëri -tjetrin.

♻️ Krijuan fletë-palosje????️ dhe broshura ku demostruan drejtimet e shkollës ???? dhe aktivitetet e saj, si dhe shprehën memdimet e tyre rreth veprimtarive???? që duhet të zhvillojnë në vijim.

????Jo vetëm mësuam por edhe u argëtuam!

????Nëse ke dëshirë edhe ti mund të bashkohesh me ne????!

✅Misioni vazhdon……????

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *