Trajnime

Takim me Specialistë të AKAFPK-së!

Takim i drejtorisë, ekipit të vetëvlerësimit të shkollës me specialistë të AKAFPK-së për të diskutuar rreth ecurisë së proçesit të vetëvlerësimit. U vlerësua proçesi i […]

Aktivitet sensibilizues për sigurinë rrugore!

Drejtoria e shkollës “Beqir Çela” në bashkëpunim me Sektorin e Policisë Rrugore Durrës, NSPK për edukimin e brezit të ri dhe GBI Health @Safety Academi […]

Përfundimi I kurseve falas për “Aftësimin digjital” të qytetarëve

Gjatë periudhës 12 tetor-10 nëntor në ambjentet e shkollës “Beqir Çela” në bashkëpunim me Qëndrën A.L.T.R.I u zhvilluan trajnime për qytetarët, në zbatim të projektit […]

Praktika profesionale në biznes!

Praktika profesionale në biznes, një komponent i rëndësishëm për arritjen e kompetencave profesionale. Nxënësit e drejtimit TIK gjatë prezantimit me përfaqësuesit dhe ambjentet e kompanisë […]

Trajnime dhe konkurs i zhvilluar nga “Fisa Academy”!

Gjatë eventit 3 ditor (1, 2 dhe 4 Nëntor), të organizuar nga Fisa Academy me tematikë: ” Cyber Range Attacking & CTF Challanges”, nxënësit e […]

Trajnim për ofrimin e ndihmës së parë!

Në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar organizuam në shkollë një seancë trajnimi për ofrimin e ndihmës së parë. Nxënësve dhe stafit të shkollës ju […]

Kurse për “Aftësimin digjital” të qytetarëve!

Në laboratorët e shkollës gjatë zhvillimit të kursit për “Aftësimin digjital” të qytetarëve. Këto kurse të drejtpërdrejta ofrohen falas për të gjithë qytetarët që dëshirojnë […]

Trajnimi 5 ditor

Në kuadër të Projektit “Forcimi i vullnetarizmit për ndihmën e parë të avancuar dhe përgatitjen për dizastren” , Kryqi i Kuq Shqiptar organizoi një seancë […]

Trajnim mbi teknikat e ftohjes dhe impakti i tyre ne mjedis!

Ditën e sotme më datë 08.06.2022 pranë ambienteve të shkollës tonë në bashkëpunim me Njësinë Kombëtare të Ozonit, u realizua trajnimi i nxënësve për teknikat […]

Në kuadër të kualifikimit të brendshëm!

Në vazhdim të kualifikimit të brendshëm dhe orëve të hapura të realizuara në shkollë, së fundi u angazhuan në këtë proces mësuesit e departamentit të […]