Qeveria e Nxënësve

QEVERIA E NXËNËSVE

Qeveria e nxënësve është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre.

SENATI I SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE “BEQIR ÇELA”

MËSUESE KOORDITATORE:  JASMINA AGAJ !  PRESIDENT SENATI: KLEDI LATIFI

WordPress Tables Plugin