Njësia Kombëtare e Ozonit organizoi trajnimin me nxenesit e drejtimit Elektroteknik

🔛Në ambjentet e praktikave🧰 profesionale, Njësia Kombëtare e Ozonit organizoi trajnimin me 🤵‍♂nxënësit e drejtimit Elektroteknik, me tematikë “Alternativat e reja të përdorimit të gazrave në sistemin e ftohjes dhe ajrit të kondicionuar “.

✅ Në zbatim te “Amendamentit Kigali” nxënësit maturantë u📝 informuan rreth 🔮risive dhe avantazheve që paraqet kjo teknologji.

❇️Gjithashtu ata demostruan 🔭njohuritë dhe shkëmbyen eksperiencat midis tyre.

🔸Nje orë mësimore atraktive dhe plot interes për nxenesit tanë!🔸

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë