Drejtoria e shkollës organizoi mbledhje pune me stafin pedagogjik.

✅Drejtoria e shkollës ditën e merkurë datë 19 Prill organizoi mbledhje pune me stafin ????‍????????‍???? pedagogjik.

????Gjatë këtij takimi u analizua puna e gjashtëmujorit (shtator 2022-prill 2023),duke pasqyruar ???? rezultatet e arritura deri tani.

????‍????Mësuesit kujdestarë dhe mësuesit e lëndëve prezantuan situatën e ????‍????nxënësve (përparim, frekuentim dhe aspekte sociale), si dhe sfidat që përballen në punën e përditshme. ♻️Gjithashtu u organizua takim me ????‍????‍???? prindër, për të diskutuar dhe analizuar punën dhe rezultatet e periudhës shtator 2022-Prill 2023 .

???? Prindërit u informuan për arritjet dhe mos arritjet e fëmijëve të tyre.

???? Nga drejtoria e shkollës u vlerësua puna e kryer dhe rezultatet e arritura për periudhën 6-mujore si dhe u projektuan ???? sfidat për periudhën në vazhdim.

????Çdo ditë të përkushtuar për rezultate dhe arritje sa më të larta ????!

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *