Nxënësit e shkollës “Beqir Çela” pjesë e Programit Kombëtar.

????‍???? Nxënësit e shkollës “Beqir Çela” përpos aftësive????️ profesionale që marrin sipas drejtimeve mësimore, shprehin aftësitë ????️ e tyre edhe në fusha të tjera.

???? Së fundmi nxënësit????‍???? janë bërë pjesë e Programit Kombëtar, Art,Zeje,Sport, duke shfaqur aftësitë e tyre në ???? pikturë.

♻️ Një pjesë e këtyre punimeve janë ekspozuar në ambjentet e shkollës???? për nxënësit dhe????‍???? stafin.

????Suksese nxënësve pjesëmarrës!

????Jo vetëm mësim!

????Art edhe argëtim!

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *