Shkolla “Beqir Çela”

Historiku i shkollës

Periudha 1961-1993

Shkolla e mesme mekanike bujqësore është e hapur me 1 shtator 1961. Baza e hapjes së sajë me nxënës të ardhur nga Politekniku i Tiranës.

Qellimi: Për të përgatitur mekanizatorë të  cilët do të punonin pranë pikave të riparimit  të mekanikës bujqësore në të gjithë vendin, PeshkimNdërtimMekanik i përgjithshëmMotorristMekanizatorëDegët e shkollës në vite:Drejtori i parë i shkollës Odise Neço.

Periudha 1994-2001

Kompldetimi i reparteve me bazën materiale mësimore.Mars 1997 – periudhë tepër e vështirë për shkollën.

Bashkëpunimi i shkollës me qeverinë Zvicerane bëri që shkolla të mbijetonte.

Ralph Rothe- Menaxher i projektitm. Ka dhënë  një kontribut në zhvillimin e shkollës.

Ueli Gasser- punoi me përkushtim për  strukturimin dhe zhvillimin e shkollës.

Shtator 1964 si rezultat i ndihmës ë qeverisë Zvicerane, në ish ambjentet e shkollës së mesme Mekanike – Bujqësore hapi dyert Shkolla Profesionale “Beqir Çela”.Kjo ndihmë u udhëhoq dhe u zhvillua  nga fondacioni prestigjioz  për zhvillim  dhe bashkëpunim teknik SWISSCONTACT

Periudha 2002-në vazhdim

Bashkim Shkëmbi

  • Hapja e dy kurseve të Post Sekondar-it.Ristrukurimi sipas një koncepti bashkëkohor i reparteve:
  • Teknikë Komandimi dhe Teknikë Instalimi.
  • Hapja e degëve së instaluesit të pajisjeve hidrosanitare dhe informatikës

 

Fabian Saraçi

Pjesëmarrja në projektin Regional Suport for  Incluse Education in South East-Europe

 

Fatmir Merkuri

  • Rivitalizimi i hapsirave të jashtme dhe ndërtimi i kolektorit të ri të ujësjellës kanalizimeve. (2018)
  • Pajisja e shkollës me 8 laboratorë të rinj(Fizikë, Kimi, Vizatim Teknik, 2 Automekanikë, Elektroteknikë, 2 Tik). (2017)
  • Vendosja e rrjetit te ri OSSHE-së.(2018)
  • Rikonstruksioni i godinës aktuale të shkollës sipas standarteve Europiane. (2019-2020)
  • Ndërtimi i godinës së re dhe të palestrës të shkollës.(2017-2019)
  • Rikonstruktimi i praktikave profesionale për të gjitha degët që ofron shkolla. (2016-2017)