Sërish me fundjavën e Aftësive!

♻️Sërish me fundjavën e Aftësive!

????Destinacioni i radhës ishte Kalaja ???? e Bashtovës, një nga monumentet e trashëgimisë kulturore.

????‍????????‍????Nxënësit u njohën me historinë dhe arkitekturën e kalasë.

❇️ Ata u shprehën për zhvillimin e qëndrueshëm ????️ turistik, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit????️ dhe monumenteve????.

✅ Përpos njohjes me historinë, nxënësit????‍???? zhvilluan aktiviteteve me ???? bicikletë si dhe u përfshinë në pastrimin e territorit si vlerë e vullnetarizmit dhe përgjegjësisë shoqërore.

➡️ Njohim të shkuarën! ➡️Kontribojmë për të ardhmen!

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *