Specialistët e MZSH në ambjentet e shkollës”Beqir Çela”

✅ Me mbështjen e specialistëve të MZSH???? Durrës, në ambjentet e shkollës”Beqir Çela” ????u zhvillua trajnimi me stafin mësimor????‍???? dhe ndihmës????‍♀️ për mbrojtjen nga ???? zjarri.

????‍✈️Oficeri I MZSH e vuri theksin tek reagimi I shpejtë, përdorimi I fikseve të zjarrit dhe hidranteve, ruajtja e qetësisë dhe ndjekja e shënjave ➡️⬆️⬅️ orientuese për të dalë jashtë godinës.

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *