Nxënësit e drejtimit Mekanik, gjatë zhvillimit të praktikave në Biznes.

????‍????Nxënësit e drejtimit???? Mekanik, klasa e 11-të gjatë zhvillimit të praktikave në Biznes.

????Të shoqëruar nga koordinatori ????‍???? I Marrëdhenieve me Biznesin dhe nga përfaqësuesi ????‍⚖️ligjor I Kompanisë, nxënësit u njohën me ambjentet dhe proçesin e punës që do ndjekin gjatë ditëve që janë në mësimin praktik në biznes

????Bashkëpunimi shkollë-biznes është suksesi ynë i vazhdueshëm????!

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *