Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” vazhdon fushatën e promovimit në shkollat 9-vjecare

Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” vazhdon fushatën e promovimit në shkollat 9-vjecare, duke orientuar nxënësit e klasave të IX-ta drejt arsimit profesional.

Drejtimet mësimore që shkolla “Beqir Çela” ofron: SHMT, Termohidraulik, Elektroteknik,TIK, Mekanik, përmbushin më së miri kërkesat dhe prioritetet e këtyre nxënësve për të hedhur hapat e sigurt drejt së ardhmes.

Sot u ndalëm në shkollat:

√Bedrie Bebeziqi

√Shaqe Mazreku

√Rexhep Mezini

√Armathe

√Bakushe Visha- Fush Krujë

√Fiqiri Kurti – Kavajë

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *