Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” vazhdon fushatën e promovimit në shkollat 9-vjecare

Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” vazhdon fushatën e promovimit në shkollat 9-vjecare, duke orientuar nxënësit e klasave të IX-ta drejt arsimit profesional.

Drejtimet mësimore që shkolla “Beqir Çela” ofron: SHMT, Termohidraulik, Elektroteknik,TIK, Mekanik, përmbushin më së miri kërkesat dhe prioritetet e këtyre nxënësve për të hedhur hapat e sigurt drejt së ardhmes.

Sot u ndalëm në shkollat:

√Jusuf Puka

√Pren Simoni

√Myrteza Hamid Pengili- Krujë

√Naim Babameto

√Hasan Koci

√Kushtrimi I Lirisë

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *