Aktivitete per rritjen e pjesmarrjes se te rinjve ne Arsimin Profesional

🔹Këto aktivitete 🔁shërbejnë për rritjen e pjesëmarrjes së të 🤵‍♂rinjve në arsimin⚒️ profesional.

🟣Angazhimi i tyre gjatë viteve të 📚shkollimit dhe 👩‍🚒punësimit janë 🔝prioritete të 📖“Strategjisë kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” dhe një nga 📝objektivat strategjike te Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.

🧑‍💼Nxënësit e viteve të para ishin në fokus të këtij aktiviteti, ku synimi ishte🆕 informimi dhe sensibilizimi mbi braktisjen dhe pasojat e saj.

👩‍💼Nxënësit ishin vetë protagonistë, ku kontribuan me ide dhe 🧩punime të ndryshme mbi këtë fenomen.

📌Përmes pikturave, 📰fletëpalosjeve të krijuara nga ata vetë, krijuan një klimë shumë pozitive.🪄

🎉Argëtim,informim dhe plot energji e pozitive!l🎉