Aktivitet sensibilizues dhe ndërgjegjësues me nxënësit e shkollës

✅Aktivitet sensibilizues dhe ndërgjegjësues me 👩‍💼nxënësit e shkollës, mbi fenomenin, llojet,pasojat e 🆘bullizmit si dhe mënyrat e paranadalimit.

🔵Gjatë bisedimeve🤵‍♂nxënësit sollën shëmbuj të fenomenit të bullizmit si dhe përcollën📝 mesazhe ndërgjësuese.

➡️Për këtë aktivitet ata përgatitën një 🎑ekspozitë me piktura, nëpërmjet të cilës shprehën mesazhet e tyre kundër fenomenit të bullizmit.

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë