Senati i shkolles vazhdoi takimin e radhes duke u fokusuar ne tematika te ndryshme.

✅Senati i shkollës zhvilloi takimin 🤝e radhës duke u fokusuar në tematika të tilla si: 🏟️Projektet, 🧗‍♀️aktivitetet, 🎐marketingu dhe ⚧orientimi në karrierë!

🧑‍🎓👨‍🎓Senatorët diskutuan rreth këtyre 🗒️temave dhe shprehën mendimet e tyre🧏‍♀️ gjatë bashkëbisedimit me 🤵🤵‍♂koordinatorët e Njësisë së Zhvillimit; Floriana Stefani koordinatore e Orientimit në Karrierë, Markelian Laho koordinator i Projekteve, Banush Dollani koordinator i Marketingut, Jasmina Agaj koordinatore e Senatit.

💠Përfaqësuesit e Senatit u informuan nga koordinatorët për 🧩aktivitetet që do zhvillohen gjatë vitit shkollor për tematikat e diskutuara, si dhe angazhimi dhe 🫂gjithëpërfshirja që duhet të kenë nxënësit e shkollës🧑‍⚕️👨‍⚕️!

!#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë