Bashkëpunimi shkollë-biznes është suksesi ynë I vazhdueshëm.

✅Bashkëpunimi shkollë🤝biznes është suksesi ynë I vazhdueshëm!🪄

🧑‍⚖️Nxënësit e drejtimit TIK gjatë kryerjes së praktikave mësimore në biznese🏤të ndryshme të qytetit të 🌆 Durrësit dhe në 🏢shkollë.

🔛Investohemi ç’do ditë për forcimin e marrëdhënieve 🔄me bizneset e rajonit, duke kontribuar 🔝drejtpërdrejt në rritjen e🤹‍♂️ aftësive dhe 💎cilësisë profesionale të nxënësve tanë!✨✨

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë