Tetori Muaji Roze.

Tetori Rozë,🎀

✅Muaji I ndërgjegjësimt 🎈për

luftën kundër kancerit të gjirit.

👉Diagnostikimi i hershëm dhe kontrolli🔁 periodik janë të vetmet mënyra për të fituar betejën me kancerin e gjirit .

❇️Pjesë e kësaj fushate ishin🙋‍♂️ nxënësit, 🧑‍🏫mësuesit, 👩‍🔬shërbimi psiko-social dhe 👩‍⚕️specialistë të Njesisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor,Durrës.

Duaje veten! ❤️

Kontrollohu në kohë! 🏥

#tetoriroze

#mamografifalas

#kontrollohudheti

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë