Ne ambjentin e shkolles u organizua nje aktivitet sensibilizues m

me temë

“Trafikimi i qenieve njërzore, një sfidë e përbashkët”.

❇️Në ambjentet e🏢 shkollës u organizua një aktivitet🎈 sensibilizues, me temë

“Trafikimi i qenieve njërzore, një sfidë e përbashkët”.

✅Ky aktivitet u realizua nga🧑‍💼 koordinatoria qeverisë së🤵‍♂ nxënësve dhe shërbimi 🧑‍⚕️ psiko-social i shkollës

në bashkëpunim me🏪 “Qëndrën Komunitare Multifunksionale Rrashbull”.

👉Takimi shfaqi interes tek🤵 nxënësit të

cilët ishin aktiv me pyetjet e tyre dhe diskutimet rreth temës📝 së trafikimit së qënieve njerëzore dhe mënyrave të🆘 parandalimit të këtij fenomeni.

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë