Në ditën botërore të Shëndetit mendor, nxënësit organizuan aktivitete sensibilizuese

✅Në ditën botërore të Shëndetit mendor datë 10 tetor, shërbimi👩‍🔬 psiko-social i shkollës në bashkëpunim me qeverinë 🧑‍💼👨‍💼e nxënësve organizuan aktivitete sensibilizuese.🎀

💎U dhanë mesazhe lidhur me shëndetin⚗️ mendor, promovimin e shëndetit mendor pozitiv, duke u kujtuar se shendeti mendor eshte po aq i rëndësishëm sa shëndeti🩻 fizik.

💠Kujdesi ndaj tij është një një nga hapat 👣e rëndësishëm drejt një jete të 💪shëndetëshme dhe🤼‍♀️ aktive.

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë