Takim me stafin pedagogjik te shkolles.

👉Takim me stafin 👩‍🏫🧑‍🏫pedagogjik të 🏢shkollës për të diskutuar mbi fillimin e vitit shkollor 2023-2024!

✅Gjatë diskutimeve u evidentuan:

❇️Regjistrimet në klasë të 10-të.

❇️Ndarja e tyre sipas drejtimeve.

❇️Zgjedhja e këshillit të klasës.

❇️Zgjedhja e senatit të shkollës.

❇️Zgjedhja e këshillit të prindërve të klasës.

❇️Zgjedhja e këshillit të prindërve të shkollës.

❇️Testimi I formimit për klasat e 10-ta dhe ndërhyrja për rikuperimin e mangësive.

❇️Prezantimi I ekipit te vetëvlerësimit.

❇️Njohja me kalendarin e vetëvlerësimit.

❇️Njohja me projektet që po zbaton shkolla.

❇️Njohja me urdhërin për hapjen e drejtimit pas të mesëm”Diagnostifikim-Menaxhim në Autoservis” niveli V i KSHK, KEK.

❇️Preblematika të ndryshme në lidhje me etikën dhe sjelljen në shkollë.

🌟Të gjithë të angazhuar maksimalisht për kryerjen e detyrave dhe arritjen e rezultateve !🌟

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë