Workshop i organizuar për konsultimin dhe hartimin e planit afatmesëm (strategjik) të shkollës

✅Workshop i organizuar për konsultimin dhe hartimin e planit 📝afatmesëm (strategjik) të shkollës 🏢 profesionale “Beqir Çela”.

👉Ky workshop u organizua nga shkolla profesionale 🏢“Beqir Çela” dhe 🇩🇪GIZ, Tiranё, me pjesëmarrjen institucioneve vendore,bizneseve dhe partnerëve të shkollës.

💠Qëllimi i këtij takimi ishte:

🔛Konsultimi dhe përmirësimi i planit 📝afatmesëm (strategjik).

🔛Përcaktimi i prioriteteve 🔝dhe objektivave për ta kthyer shkollën 🏢“Beqir Çela” në një qëndër 🌟🌟ekselence në konceptin e një kampusi të arsimit dhe formimit profesional në Shqipëri.

🔛Konsolidimi I mëtejshëm i marrëdhënieve të🤝 bashkëpunimit me bizneset dhe partnerët e tjerë.

🔛 Përmirësimi I mëtejshëm i imazhit 🌔të shkollës

💎Shkolla “Beqir Çela” synon të jetë gjithmonë 🔝lider në fushën e arsimit dhe formimit profesional, duke u bërë kampusi më I rëndësishem I arsimit profesional në rajon.

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë