Vijuam me trajnimet per “Zbatimin e Sistemit të Parandalimit të Hershëm” në shkollat profesionale.

👉Këtë fillim viti te ri shkollor vijuan trajnimet për “Zbatimin e Sistemit të Parandalimit të Hershëm” në shkollat🏢 profesionale.

✅Qëllimi I takimit Ishte hartimi📑 I një plani dhe zbatimi I një strategjie 📝gjithpërfshirëse për parandalimin⛔ e hershëm të braktisjes së shkollës nga nxënësit.👨‍💻

👉Gjatë këtij 🤝takimi u krijua ekipi 🧑‍⚕️👨‍⚕️I punës I cili do të zbatojë dhe ndjekë këtë proçes, duke siguruar angazhimin dhe gjithëpërfshirjen e👩‍🏫stafit,nxënësve👩‍💼,prindërve👩‍👩‍👦 dhe aktorëve të tjerë.

🪄Motoja :”Cdo i ri ka rëndësi”🪄

✅Ky projekt mbështetet në kuadër të programit “Qëndro” me financim💵 nga #Italyalbania# dhe zbatohet nga UNICEF në bashkëpunim me puna.gov.al

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë