Organizimi i praktikave profesionale ne biznes.

📌Në funksion të proçesit mësimor📖 dhe organizimit të praktikave🧰 profesionale në biznes,shkolla profesionale🏢 “Beqir Çela ” nënëshkroi memorandum🤝 bashkëpunimi me kompaninë Periso shpk. 👉Kjo kompani projekton dhe prodhon sisteme 📡elektronike, ndërton hardware dhe software kryesisht në fushën e🧫 mjekësisë.

✅Proceset e punës përfshijnë kryerjen e testimit, montimit dhe projektimit të pajisjeve elektronike.

🙋‍♂️Nxënësit tanë morën pjesë në një proces pune për ndërtimin e disa tranformatorëve🔋 te energjisë të cilat do të vendosen ne pajisje të ndryshme mjekesore. ❇️Ata përdorën pajisje elektrike 🧭matëse dhe testuese si: oshiloskop multimetër ,kryen saldime dhe riparime në transformator.

🔜Në vijim pranë kësaj kompanie do të përfshihen nxënësit 🧑‍⚖️e klasave të 12-ta TIK për kryerjen e praktikës profesionale.

🌟Partneriteti shkollë🤝biznes është sukses I garantuar për aftësitë profesionale të nxënësve tanë!🌟

#UNËZGJEDHARSIMINPROFESIONAL

#UNËZGJEDHSHKOLLËNPROFESIONALEBEQIRÇELA

#UNËZGJEDHPËRNJËTËARDHMEMËTËMIRË