Nder dhe privilegj që në shkollën profesionale,”Beqir Çela” çelim sot vitin e ri shkollor 2023-2024!

💎 Nder dhe privilegj që në shkollën profesionale🏢 “Beqir Çela” të çelim sot vitin e ri shkollor 2023-2024!🪄

✅ Ju urojmë 🧑‍⚖️nxënësve, 👩‍🏫stafit, 👨‍👩‍👧prindërve dhe👲 komunitetit pjesë e shkollës “Beqir Çela” suksese, arritje 🌟dhe rezultate tê larta 🪄për këtë vit shkollor.

👉Një urim i veçantë i adresohet 🤹‍♂️nxënësve të klasave të dhjeta të cilët ulen për herë të parë në 👨‍💻bankat e shkollës “Beqir Çela”,për zgjedhjen 👏e zgjuar duke u orientuar drejt arsimit 🧰 profesional.

🔮 Rruga e dijes dhe e profesionit🖲️ ju garanton të ardhme të sigurtë dhe mirqënie💵 sociale.

💎Suksese!💎

#UNËZGJEDHARSIMINPROFESIONAL

#UNËZGJEDHSHKOLLËNPROFESIONALEBEQIRÇELA

#UNËZGJEDHPËRNJËTËARDHMEMËTËMIRË