Gjatë mbledhjes përpara çeljes së vitit të ri shkollor.

👉Gjatë mbledhjes përpara çeljes së vitit të ri shkollor🙋‍♀️🙋‍♂️ 2023-2024!

✅ Në këtê takim 🤝 të drejtorisë dhe stafit pedagogjik👩‍🏫🧑‍🏫 u konstituan organizmat e brëndshme 📑të shkollës,prezantimi I analizës📖 vjetore(Sesioni I dytë),njohja me proçresin e optimizimit🧮,udhëzimet e ndryshme🗃️, si dhe përcaktimi I detyrave 📝për këtë vit të ri shkollor!⏳

🏢 Shkolla profesionale “Beqir Çela” ju uron suksese🌟🌟 dhe një vit të mbarë shkollor 2023-2024!🤹‍♀️🤹‍♂️

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë