Takim me nxënësit e klasave të 10-ta dhe 11-ta dhe specialistë të AKU, Durrës.

❇️Në datë 25.05.2023 në ambjentet e shkollës ????“Beqir Çela” u zhvillua një takim me????‍???? nxënësit e klasave të 10-ta dhe 11-ta dhe specialistë????‍????????‍???? të AKU, Durrës.

♻️Tematika e këtij takimi ishte informimi dhe këshillimi I nxënësve????‍???? mbi elementët kryesorë të sigurisë???????? ushqimore, nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Drejtoria e Qarkut Durrës ,AKU.

????Gjatë takimit u dhanë disa orientime kryesore si; kontrollo emrin e produktit, kontrollo datën e përdorimit, kontrollo listen e përbërëseve.

✅Në fund të këtij takimit u ndanë edhe çertifikata ????për nxënësit si “Ambasadorë të sigurisë ushqimore”.????????????????

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë