Mbledhja me stafin pedagogjik dhe takimi me prinderit

🟢Ditën e mërkurë datë 22.11.2023 në ambjentet e shkollës u zhvillua 💱mbledhja me stafin👨‍🏫👩‍🏫 pedagogjik dhe takimi me👨‍👩‍👦 prindër.

➡️Gjatë analizës dy mujore u diskutuan 🧩situatat e frekuentimit dhe cilësisë së 👩‍💼nxënësve si dhe pritshmëritë🔝 në vijim.

🔺Në takimin me 👨‍👩‍👦prindër, mësuesit 👩‍🏫kujdestarë i informuan për ecurinë e 👨‍💼fëmijëve të tyre në mësime 📚 dhe në sjellje gjatë kësaj periudhe.

🔵Bashkëpunimi shkollë🤝familje është çelësi i suksesit 🏆 për arritjet 🏅 e nxënësve!🪄

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë