Shkolla “Beqir Çela” zhvillon takimin e rrathes

????Drejtoria e shkollës së bashku me përgjegjësit???????? e departamenteve, ekspertët????‍⚕️ vëndas e të huaj,në funksion të projektit????️ të mbështetur nga GIZ zhvilluan takimin e radhës në ambjentet e shkollës???? “Beqir Çela”.

✅Në këtë bashkëbisedim ????u detajuan kërkesat për ndërtimin e laboratorëve⛩️ të praktikës profesionale dhe pajisjen e tyre me mjetet dhe teknologjinë????️ moderne e cila I përshtatet kurrikulës mësimore dhe kërkesave të tregut të punës.

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë