“Beqir Çela” organizoi në ambientet e saj një ekspozitë me punimet e nxënësve

????Në kuadër të promovimit dhe ditëve të hapura Shkolla e Mesme Profesionale???? “Beqir Çela” organizoi në ambientet e saj një ekspozitë ????️me punimet e nxënësve????‍???? ndër vite.

????Ky aktivitet synon të sensibilizojë dhe të orientojë nxënësit????‍???? e klasave të nënta dhe prindërve e tyre, për të zgjedhur arsimin profesional dhe shkollën Beqir Çela.

????Entuziazmi i nxënësve të shkollave 9-vjeçare ????të Durrësit që vizituan ambientet e shkollës dhe ekspozitën e organizuar me këtë rast na mbush me shpresë që zgjedhja e këtyre nxënësve do të jetë arsimi profesional dhe shkolla Beqir Çela si një ndër shkollat elitare???????? në vendin tonë.

♻️Përveç ekspozitës me punimet e nxënësve të shkollës, nxënësit e shkollave 9-vjeçare u njohën me ambientet e teorisë dhe praktikave profesionale të cilat paraqiten në kushtet bashkohore, për të përmbushur më së miri pritshmërite dhe ambicjet e këtyre nxënësve.

✅Risi këte vit ishte ekspozita dhe konkursi I punineve të pukturës????️ si dhe prezantimi I projekteve të reja???? te praktikave profesionale dhe konviktit.

❇️Gjithashtu nxënësit????‍???? u njohën më nga afër me ofertën dhe strukturën mësimore që shkolla ofron me pesë drejtimet e saj:

????️Shërbime Mjetesh Transporti

????Elektroteknikë

????Termohidraulikë

????Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)

⚒️Mekanikë

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë