Ideojmë dhe ndërtojmë projekte konkrete në repartet e shkollës.

❇️Jo vetëm zhvillojmë kurrikulën ???? mësimore por ideojmë dhe ndërtojmë ???? projekte konkrete në repartet e shkollës .

????Në repartin e Termohidraulikës???? me mësues Dorian Myftari & Dorian Kamenica çdo ditë nxënësit angazhohen në projekte ????të reja .

✅ Përvetësojmë profesionin për t’u bërë specialistë ????‍♂️ të mirë dhe të suksesshëm⭐???? !

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë