“Beqir Cela” e vizituar nga Shkolla “Jub” Durres

♻️Në vijim të punës për orientimin në karrierë të ????‍????????‍???? nxënësve, fushatës së promovimit dhe ditëve të hapura, shkollën ???? “Beqir Çela” e vizituan????‍???? nxënësit e klasës së 9-të të shkollës ???? “Jub” Durrës.

????‍????????‍????Nxënësit u njohën me drejtimet mësimore, infrastrukturën, organizimin, arritjet dhe historikun e shkollës “Beqir Çela”.

????Orientimi drejt Arsimit Profesional ishte kryefjala e vizitës së nxënësve të klasës së 9-të, ku drejtimet???????????? mësimore që ofron shkolla “Beqir Çela” përmbushin më së miri kërkesat dhe objektivat e tyre për të ardhmen ????????????.

#UnëZgjedhArsiminProfesional

#Unëzgjedhshkollënprofesionalebeqirçela

#unëzgjedhpërnjëtëardhmemëtëmirë