Fushata e promovimit në shkollat 9-Vjeçare!

Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” ka startuar fushatën e promovimit në shkollat 9-vjecare, duke orientuar nxënësit e klasave të IX-ta drejt arsimit profesional.

Drejtimet mësimore që shkolla “Beqir Çela” ofron: SHMT, Termohidraulik, Elektroteknik,TIK, Mekanik, përmbushin më së miri kërkesat dhe prioritetet e këtyre nxënësve për të hedhur hapat e sigurt drejt së ardhmes.

Sot u ndalëm në shkollat:

√Jan Kukuzeli

√Marie Kaculini

√Besnik Hidri

√Isuf Ferra