Punë praktike në shkollë!

Jo vetëm zhvillojmë kurrikulën mësimore por ideojmë dhe ndërtojmë projekte konkrete ne repartet e shkollës.

Në repartin e saldaturës me mësuese Makbule Dervishi çdo ditë nxënësit angazhohen në projekte të reja .

Përvetësojmë profesionin për t’u bërë specialistë të mirë dhe të suksesshëm!