Prezantimi I Raportit të Vetëvlerësimit!

Prezantuam përpara ekipeve të punës, dhe stafit të shkollës Raportin e Vetëvlerësimit të brëndshëm .

Në këtë prezantim të bërë nga ekipi qëndror I vetëvlerësimit, stafi I shkollës u njoh me performancën e kryer për vitin 2021-2022.

Theksi u vu në arritjet, mangësitë, mundësitë, vlerësimin dhe sfidat që institucioni ka realizuar dhe çfarë duhet të përmirësojë në vazhdim.

Vijojmë punën të gjithë sëbashku në funksion të rezultateve të larta dhe imazhit të mirë të shkollës!