Treni po Vjen!

Me iniciativë të Hekurudhës Shqipare, pranë shkollës tonë u zhvillua Seancë informuese me mësuesit, për ndërtimin e Hekurudhës së re Durrës-Rinas-Tiranë.

Mësuesit informacionin e marrë në këtë seancë do t’a përcjellin më tej tek nxënësit dhe prindërit mbi transportin me të ri hekurudhor, aksesin,lehtësitë,kostot,stacionet, ndalesat, distancat dhe koha e mbërritjes.

Zhvillimi I transportit hekurudhor sjell zhvillim të mëtejshëm të rajonit si dhe mbron mjedisin.