Takime të drejtorisë së shkollës!

Gjatë kësaj jave drejtoria e shkollës zhvilloi disa takime pune me Njësinë e Zhvillimit, Përgjegjësit e Departmenteve, Ekipin e Vetëvlerësimit dhe Ekipet e zhvillimit të projkteve .

Në këto takime u analizua puna e kryer në tremujorin e parë të shkollës dhe u diskutuan detyrat dhe sfidat për periudhën në vazhdim !

Të angazhuar cdo ditë për të rritur më tej standartet dhe cilësinë e institucionit tonë !