Mjedis I Pastër!

Mbajmë pastër mjedisin që na rrethon, investojmë për një jetë të shëndetshme dhe të sigurt.

Jo vetëm kujdesemi për bimët/pemët që kemi por shtojmë edhe të reja, për një ambjent të gjelbër dhe të pastër .