Mbledhje e Prindërve!

Ditën e enjte ne ambjentet e shkollës u zhvillua mbledhja me prindër.

Mësuesit kujdestarë informuan prindërit për ecurinë e fëmijëve të tyre në mësime dhe në sjellje.

Bashkëpunimi shkollë-familje është çelësi i suksesit për arritjet e nxënësve!