Takim I stafit pedagogjik (Analizë shtator-dhjetor)!

Drejtoria e shkollës organizoi gjatë ditës së merkurë dhe të enjte mbledhje me stafin pedagogjik për të analizuar punën e periudhës shtator-dhjetor.

Mësuesit kujdestarë dhe të lëndëve prezantuan situatën e deritanishme të nxënësve (përparim, frekuentim, aspekte sociale) dhe sfidat për në vazhdim.

Çdo ditë të përkushtuar për rezultate sa më të larta!