Dëgjesë Publike!

Në ambjentet e shkollës u zhvillua Dëgjesa Publike për projektin e ndërtimit të Konviktit!

Përfaqësues të UNDP dhe Bashkisë Durrës prezantuan përpara stafit,nxënësve dhe prindërve të shkollës projektin I cili do ti shtohet kampusit të shkollës “Beqir Çela”.