Qëndro në shkollë!

Përshëndetje nga Kampi i Aftesive !

Programi “Qëndro në Shkollë”, destinacioni I radhës ishin mjediset e shkollave profesionale.

Eshtë një maratonë kreative, e cila synon të bashkojë nxënësit e shkollës “Beqir Çela” dhe “Hysen Çela” të zhvillojnë tek ata aftësi krijuese dhe zhvilluese. Aktivitete shplodhëse, turizëm dhe udhetime!

Ne jo vetëm mësojmë por edhe argëtohemi!