Botimi I gazetës së shkollës!

Me iniciativën e nxënësve dhe mësuesve të shkollës u ngrit grupi I punës për botimin e gazetës së shkollës “Beqir Çela”.

Në këtë gazetë do të pasqyrohen aktivitetet,proçeset,ngjarjet dhe përditshmëria e shkollës.

Grupi I punës vendosi formatin,rubrikat dhe menyrën se si do te botohet gazeta.

Faleminderit nxënësve që punuan me përkushtim dhe grupit të mësuesve që e bënë të mundur realizimin e këtij projekti!

Së shpejti në botim…!