Departamenti i Mekanikës & Termohidraulikës

STRUKTURA ORGANIZATIVE E DEPARTAMENTIT TË MEKANIKËS & TERMOHIDRAULIKËS